Cerkiew pw. św. Męczennicy Paraskewii, murowana z 1757 roku zbudowana z fundacji Strzeleckich. Niegdyś sanktuarium kultu Maryjnego z cudowną ikoną Matki Boskiej Łopieńskiej (obecnie w Polalczyku). Data budowy cerkwii (1757) nie jest całkowicie pewna. najprawdopodobniej do istniejącej już kapliczki dobudowano na początku XIX wieku obecną bryłę budowli. Cerkiew jest obecnie odbudowywana z inicjatywy Zbigniewa Kaszuby w ramach działalności TOnZ. fot. Andrzej Kubik