...::: XLI Nocne Marsze na Orientację "Manewry SKPT" - 21/22 marca 2015 :::...
 • Organizator:
Blacha


Blacha
 • Budowniczych wspiera:
KSG

Komunikat Startowy

Studenckie Koło Przewodników Turystycznych w Gdańsku
zaprasza na:
XLI Nocne Marsze na Orientację "Manewry SKPT"
21/22 marca 2015

Spis treści

 1. Organizator imprezy
 2. Na co zwrócić uwagę podczas przeglądania tego komunikatu?
 3. Termin i miejsce imprezy
 4. Kategorie startowe
 5. Mapy
 6. Zgłoszenia przez Internet
 7. Zgłoszenia w dniu imprezy
 8. Zniżki
 9. Zwroty Wpisowego
 10. Wyposażenie uczestników
 11. Świadczenia startowe
 12. Nagrody
 13. Ognisko
 14. Wycieczka 28 marca 2015 r.
 15. Postanowienia końcowe
 16. Zespół organizacyjny

Wstęp

XLI Nocne Marsze na Orientację "Manewry SKPT" są turystyczną imprezą na orientację (InO), w której uczestnicy mają za zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych. Na danej trasie zwycięża zespół, który za pokonanie trasy uzyskał najmniejszą liczbę punktów karnych. Uczestników obowiązuje zmodyfikowany regulamin turystycznych imprez na orientację PTTK.

W tegorocznej edycji naszymi specjalnymi gośćmi będą Sami Swoi - bohaterowie polskiej komedii, opowiadającej o drodze do zgody dwu zwaśnionych rodzin, w okresie powojennym na Ziemiach Odzyskanych.

Jak co roku odbędzie się konkurs na najlepszą nazwę zespołu nawiązującą do tematu przewodniego imprezy.

1. Organizator imprezy

Studenckie Koło Przewodników Turystycznych w Gdańsku, działające przy Oddziale Studenckim PTTK. Adres: ul. Siedlicka 4, 80-222 Gdańsk,
e-mail:
zarzad@skpt.gdansk.pl
www.skpt.gdansk.pl

2. Na co zwrócić uwagę podczas przeglądania tego komunikatu?

Szczegółowe informacje dot. koszulek zostaną udostępnione w najbliższym czasie.

3. Termin i miejsce imprezy

Impreza odbędzie się w nocy z 21 na 22 marca 2015 roku.

Lokalizacja Bazy imprezy wraz z mapką dojazdową zostanie podana w dniu imprezy o godzinie 10:00, w Internecie na stronie www.skpt.gdansk.pl/manewry/2015/. Starty i mety wszystkich tras marszu będą w Bazie imprezy. Dojazd i powrót za pomocą transportu publicznego lub własnym.

4. Kategorie startowe

Uczestnicy imprezy zgłaszają się i startują w zespołach jedno, dwu lub ewentualnie trzyosobowych. Wyjątek stanowi trasa Mało Trudna, na której można startować w zespołach maksymalnie pięcioosobowych. Przynajmniej jedna osoba w zespole musi być pełnoletnia. Minuty startowe zespołów są przydzielane w drodze losowania i ogłaszane przed imprezą. Długości tras podano w linii prostej pomiędzy punktami, z uwzględnieniem trudnych do przebycia przeszkód terenowych.

4.1. Ekstremalna (E) - "Czort karty rozdaje" - (ok. 25 km) - Trasa przeznaczona dla pewnych nawigatorów o dobrej kondycji fizycznej. Najdłuższa z dostępnych na Nocnych Marszach na Orientację, z największą sumą przewyższeń. Punkty kontrolne często zlokalizowane w trudno dostępnych miejscach. Nieaktualna mapa w przeważającej większości pełna, jednak przycięta w taki sposób, aby wymuszać precyzyjną nawigację. Miejscami może brakować dróg. Trudność trasy polega na połączeniu długości marszu z zachowaniem pełnej koncentracji. Trasa budowana w taki sposób, aby w tempie szybkiego marszu nie wybaczać błędów… Limit liczby zespołów: 20.

4.2. Bardzo Trudna (BT) - "Witia wierzchem jedzie!" - (ok. 21 km) - Stworzona z myślą o osobach pewnie czujących się z mapą, które przynajmniej kilka razy startowały już w podobnych imprezach i w precyzyjnej nawigacji nie przeszkadza im noc. Może pojawić się kilka punktów zlokalizowanych w trudno dostępnych miejscach. Mapa zazwyczaj pełna, w przypadku łatwego nawigacyjnie terenu możliwe jest usunięcie wybranych elementów w okolicach punktów kontrolnych i ograniczenie jej obszaru w celu utrudnienia nawigacji. Limit czasu nie przewiduje zbyt wielu błędów, jednak jest on mniej wyśrubowany niż w przypadku trasy ekstremalnej. Limit liczby zespołów: 40.

4.3. Zaawansowana (Z) - "Łóżko to nie motocykl - nikt nie zginie" - (ok. 14 km) - Przeznaczona dla wytrawnych nawigatorów, którzy precyzję stawiają ponad tempo pokonywania dystansu. Na trasie jest kilkanaście punktów kontrolnych, trudno dostępnych, z wieloma punktami stowarzyszonymi. Treść mapy może być niepełna, usunięte mogą być elementy ułatwiające określenie położenia. Podstawowy limit czasu zakłada pokonanie trasy równym tempem marszowym, bez większych błędów nawigacyjnych. Limit liczby zespołów: 65.

4.4. Historyczna (H) - "Ja tylko pociągnął" - (ok. 19 km) - Trasa, której podstawą są archiwalne mapy z końca XIX/I połowy XX wieku, skierowana dla tych, którzy szukają nowych wyzwań związanych z marszami na orientację. Jest ona przeznaczona dla dobrych nawigatorów i osób obytych z mapami. Punkty kontrolne na normalnej mapie byłyby przeznaczone na trasę trudną, jednak nieaktualność i niedokładność mapy powoduje, że odnajdywanie ich i poruszanie się w terenie może być utrudnione. Przy większości punktów należy oczekiwać punktów stowarzyszonych. Limit liczby zespołów: 20.

4.5. Scorelauf (Sco) - "Kot w niewolę trafił" - (ok. 20 km) - Stworzona z myślą o osobach szukających nowych wyzwań w marszu z mapą. Jej podstawą jest dowolna kolejność potwierdzania punktów kontrolnych o trudności z trasy trudnej, dlatego dodatkowym zadaniem jest odpowiednie zaplanowanie marszu. Mapa i czas na pokonanie trasy są podobne jak w przypadku tras trudnych. Limit liczby zespołów: 20.

4.6. Przygodowa (Przyg) - "Koniec na samym początku" - (ok. 17 km) – Fabuła, zadania logiczne i zręcznościowe oraz punkty kontrolne na poziomie trasy trudnej. Tak w skrócie można by opisać tę trasę, jednak duży wpływ ma to, czego należy się spodziewać na temat imprezy oraz inwencja budowniczych. O klasyfikacji będzie przede wszystkim decydowała punktacja za wykonanie zadań. Trasa polecana tym, dla których zwykłe potwierdzanie punktów to za mało, nie brak im poczucia humoru i bardziej szukają przygody niż rywalizacji. Limit liczby zespołów: 30.

4.7. 2 x Trudna (T) - "Trzeba mieć na czym czołówkę nosić" oraz "Dawaj! do stodoły!" - (ok. 17 km) - Trasy trudne przeznaczone są dla osób o niedużym doświadczeniu w nocnych InO oraz pracy z mapą i kompasem. Zapraszamy na nie również uczestników naszych kursów przewodnickich. Wszystkie punkty to lampiony rozstawione w dość łatwych do zlokalizowania miejscach, ale wymagających poruszania się także po rzeźbie terenu lub krótkiego marszu na azymut. Przy punktach kontrolnych mogą być ustawione punkty stowarzyszone. Mapa jest pełna, jednak nieaktualna. Czas przeznaczony na jej przebycie przewiduje niezbyt szybki marsz z kilkoma błędami nawigacyjnymi. Limit liczby zespołów: 55 na każdą trasę z kategorii.

4.8. Mało Trudna (MT) - "Lampiony do świątecznego ubrania" - (ok. 14 km) - Trasa idealna dla osób początkujących w nocnych InO, nie czujących się jeszcze na siłach poruszać się w nocy po rzeźbie terenu, a chcących miło spędzić czas w lesie np. na rodzinnym spacerze z nutką sportowej rywalizacji. W związku z tym większość punktów to lampiony rozstawione w łatwych do zlokalizowania skrzyżowaniach dróg, ścieżek i przecinek leśnych. Mogą się też pojawić punkty stowarzyszone. Na trasie można startować w zespołach maksymalnie 5-osobowych. Limit liczby zespołów: 70.

Organizator nie zmieni podanych limitów na trasach na rzecz innych tras w trakcie trwania zapisów.

Start na trasach Ekstremalnej, Bardzo Trudnej oraz Trudnej II ("Dawaj! do stodoły!") będzie zaliczany do klasyfikacji Pucharu w Długodystansowych Marszach na Orientację

5. Mapy

Skala 1:25000, czarno-białe, aktualność lata 70-te XX-go wieku.

Organizator zastrzega sobie prawo lekkich modyfikacji mapy dla tras o wysokim poziomie trudności.

6. Zgłoszenia przez internet

UWAGA! Pamiętacie zasady dwuetapowego systemu zapisów?

Aby wziąć udział w imprezie należy zgłosić swój zespół drogą internetową, albo w bazie w dniu imprezy.

Pierwszy etap będzie polegał na założeniu na stronie www.skpt.gdansk.pl/manewry KONTA SWOJEJ DRUŻYNY. Konto będzie można edytować, dodawać lub usuwać uczestników oraz zamawiać lub odmawiać koszulki. Można będzie je już zakładać od 25 lutego do 15 marca do godziny 23.59.

Drugim etapem będą same zapisy, które będą możliwe od 05 marca od godziny 20.00 do 15 marca do godziny 23.59 lub do wyczerpania limitów miejsc na poszczególnych trasach. Zapisy również trzeba dokonać poprzez stronę www.skpt.gdansk.pl/manewry po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto. Trzeba będzie wejść w zakładkę zapisy, a następnie wybrać trasę preferowaną, można również zaznaczyć trasę rezerwową, jeśli preferowana nie będzie dostępna. (UWAGA! W celu lekkiego opóźnienia zapisów 05.03.2015 r. o godzinie 20.00 wszystkie drużyny zostaną automatycznie wylogowane ze swoich kont, także trzeba będzie jeszcze raz się zalogować).

Wysokość opłaty wpisowej wynosi 35 PLN. Osoby zapisujące się wcześniej przez Internet opłatę powinny przesłać przelewem na konto podane przez Organizatora w przeciągu trzech dni od znalezienia się na liście. Dane konta oraz identyfikator drużyny (numer ID), niezbędne do dokonania przelewu, zostaną przesłane drogą mailową po udanej rejestracji. Zgłoszenie będzie ważne w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie. Można płacić za kilka osób jednocześnie.

Każdy zespół ma trzy dni robocze na dokonanie wpłaty, po ich upływie zostanie skreślony z listy startujących. 17 marca to ostatni dzień, w którym wpłaty będą jeszcze księgowane.

Dla dzieci poniżej 14 roku życia start jest bezpłatny (przy każdym członku zespołu poniżej 14 roku życia należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym).

Istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową w przypadku, gdy miejsca na wybranej przez Was trasie się już skończyły. Kiedy któryś z zapisanych wcześniej zespołów zrezygnuje, to o tym, kto zajmie jego miejsce, zadecyduje czas wysłania zgłoszenia. Dodatkowo będzie możliwość wyboru w formularzu zgłoszeniowym trasy preferowanej, jeśli zapisaliście się na jakąś trasę tylko dlatego, że na Waszej preferowanej trasie skończyły się miejsca. Wybór takiej trasy preferowanej będzie równoznaczny z zapisem na listę rezerwową (przy czym w razie niezwolnienia się miejsca jest gwarancja występu na trasie wybranej z konieczności).

W przypadku zgłoszeń ewidentnie zdublowanych (niezależnie od przyczyn) usuwamy bez ostrzeżenia nowsze zgłoszenia. Przez „ten sam zespół” rozumiemy zespół złożony z tych samych osób, zapisany z tego samego adresu IP i mający tę samą nazwę.

W chwili zakończenia zapisów przez Internet listy rezerwowe zostają usunięte. Miejsca zwolnione po tym terminie są dostępne do wykorzystania wyłącznie dla zapisów w bazie imprezy.

Zapisy na listy rezerwowe będą możliwe wyłącznie przez formularz na stronie internetowej. Prosimy o niewysyłanie zgłoszeń drogą mailową, gdyż nie będą one rozpatrywane.

7. Zgłoszenia w dniu imprezy

Zapisy w dniu imprezy będą prowadzone w bazie imprezy.

Opłata dla osób zapisujących się w dniu imprezy wynosi 45 PLN. Opłata wpisowa będzie pobierana w momencie zgłoszenia. Osoby zapisujące się w dniu imprezy będą miały przydzielone późniejsze minuty startowe. Wszelkie zniżki zostają zachowane. Wpłata potwierdzona zostanie odpowiednim pokwitowaniem, które należy okazać przy starcie, przed wydaniem map i karty startowej.

Wzrost wpisowego wynika z ryzyka jakie ponosimy przygotowując z góry określoną dodatkową pulę świadczeń (m.in. ciepły posiłek, wafelki, naklejki, mapy i karty).

Zachęcamy do wcześniejszego zgłoszenia się i opłaty wpisowego – miejsca na trasach mogą skończyć się przed przewidywanym czasem zapisów przez Internet.

8. Zniżki

 • 50% dla tegorocznych uczestników kursu przewodnickiego organizowanego przez SKPT
 • 20% dla osób z opłaconą składką członkowską SKPT
 • 20% dla członków Studenckich Kół Przewodnickich po potwierdzeniu członkostwa (uczestnik informuje zarząd swojego koła o tym, że startuje, a zarząd potwierdza członkostwo przesyłając do nas odpowiednią informację)
 • 20% dla szkół po wcześniejszych uzgodnieniach z Organizatorem. Zniżka obejmuje uczniów oraz jednego opiekuna na zespół. Zachęcamy szkoły do współpracy.

9. Zwroty wpisowego

 • Nie ma możliwości uzyskania zwrotu wpłaty za zamówione koszulki.
 • W przypadku wycofania się zgłoszonego zespołu z opłaconym wpisowym do dnia 17 marca 2015 (do północy) – organizator zwraca 100% kwoty wpisowego.
 • Jeżeli zespół rezygnujący z udziału w imprezie w terminie do 17 marca 2015 r. ma zamówione koszulki i nie może ich odebrać w inny sposób – ze zwracanego wpisowego potrącony zostanie koszt wysłania tych koszulek do adresata.
 • W przypadku rezygnacji po 17 marca 2015 r. – organizator nie dokonuje zwrotów wpisowego.

10. Wyposażenie uczestników

Zestaw niezbędny dla każdego uczestnika:

 • obowiązkowo latarka, kompas, trwały środek do pisania (długopis),
 • obowiązkowo obuwie z jasną podeszwą (halówki, kapcie, skarpetki) na zmianę do poruszania się w Bazie (chodzi o to, by podeszwa nie robiła czarnych rys na parkiecie sali gimnastycznej).
 • można wziąć śpiwór i/lub karimatę do przespania się w szkole,
 • termos i kubek na napoje,
 • element odblaskowy (31 sierpnia 2014 weszła w życie nowelizacja ustawy o ruchu drogowym, według której każdy pieszy poruszający się po drodze poza obszarem zabudowanym ma obowiązek używania elementów odblaskowych. Za brak odblasków grozi mandat w wysokości do 500 zł).

11. Świadczenia startowe

 • komplet map i materiałów startowych dla każdego członka zespołu,
 • karta do potwierdzeń punktów - jedna na zespół,
 • ciepły kąt do oczekiwania na start w bazie (szkoła),
 • herbata i kawa w bazie (szkoła),
 • ciepły kąt do spania w warunkach turystycznych w bazie (szkoła),
 • ognisko z godziną "stopczasu" na każdej z tras, na którym będzie można upiec kiełbaskę z chlebem,
 • na mecie ciepły posiłek, gorąca herbata i kawa oraz wrzątek,
 • dla wszystkich chętnych uczestników możliwe będzie potwierdzenie punktów do odznaki InO.

12. Nagrody

 • Symboliczne nagrody rzeczowe oraz dyplomy są wręczane na zakończenie imprezy członkom najlepszych trzech drużyn na każdej trasie w następujący sposób: najpierw zespoły, które zajęły pierwsze miejsca w swojej kategorii startowej, następnie zespoły, które zajęły drugie i kolejno trzecie miejsca. Nagrody są przyznawane w następującej kolejności: trasa Ekstremalna, Bardzo Trudna I, Zaawansowana, Historyczna, Scorelauf, Zadaniowa, Trudna I, Trudna II. Nagrody na trasie Mało Trudnej przyznawane są po wszystkich kategoriach, ze względu na zwiększenie limitu osób w zespołach.
 • W razie nieobecności danego zespołu na zakończeniu, nagrody przechodzą do puli nagród losowanych.
 • W zespołach trzy-, cztero- i pięcioosobowych ewentualne nagrody otrzymują dwie osoby z zespołu.
 • W przypadku ukończenia imprezy przez dwie lub więcej ekip z taką samą liczbą punktów karnych, są one klasyfikowane na tym samym miejscu, a o ewentualnej kolejności przyznania nagród pomiędzy takimi zespołami decyduje losowanie.
 • Pozostałe nagrody zostaną rozlosowane wśród uczestników, którzy wypełnią ankiety i pozostaną do zakończenia imprezy.
 • Przewiduje się przyznanie symbolicznej nagrody oraz dyplomu, przyznawanych przez kierownika imprezy, dla jednego z najmłodszych uczestników.

13. Ognisko

W punkcie kontrolnym wspólnym dla wybranych tras znajduje się ognisko czynne w godzinach podanych w momencie startu. Zespół ma prawo skorzystać z maksymalnie godzinnego "stopczasu" podczas pobytu na ognisku. Na ten czas zespół zobowiązany jest do oddania wszystkich map i karty startowej Organizatorom. Korzystanie ze "stopczasu" nie jest obowiązkowe.

14. Wycieczka 28 marca 2015 r.

Już teraz zapraszamy wszystkich chętnych na wycieczkę po terenie XLI NMnO "Manewry SKPT". Jeśli chcecie przejść swoją trasę za dnia, zobaczyć, jakie błędy zrobiliście, a przy okazji pomóc nam zbierać lampiony, to serdecznie zapraszamy. Po wycieczce odbędzie się ognisko z kiełbaskami. Organizatorzy zapewniają nocleg.

15. Postanowienia końcowe

 • Na terenie Bazy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku 14-17 lat startują i uczestniczą w imprezie tylko pod opieką osób powyżej 18 roku życia i muszą przed startem okazać oświadczenie podpisane przez obojga opiekunów prawnych.
 • Osoby niepełnoletnie mające nieukończone 14 lat startują i uczestniczą w Imprezie tylko pod opieką swojego opiekuna prawnego.
 • Organizatorzy, w związku z turystycznym charakterem marszu na orientację, nie są zobligowani do zapewnienia uczestnikom profesjonalnej opieki medycznej. Zalecamy wzięcie niezbędnych Wam w pieszej wędrówce medykamentów oraz telefonów komórkowych w razie konieczności wezwania pomocy.
 • W związku z powyższym, ewentualne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków każdy uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie.
 • Za szkody wyrządzone wobec uczestników imprezy przez osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.
 • Uwagi i odwołania rozstrzyga Organizator imprezy.
 • Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną.
 • Nad przestrzeganiem regulaminu czuwają na terenie imprezy Sędziowie wyposażeni w odpowiednie identyfikatory. Sędzia w razie stwierdzenia łamania regulaminu może udzielić ostrzeżenia lub zdyskwalifikować dany zespół.

16. Zespół organizacyjny

 • Kierownik Główny Imprezy – Anita Czerwionka
 • Kierownik Bazy – Dorota Grześkowiak
 • Kierownik Tras i Map – Paweł Ćwidak
 • Kierownik Wsparcia IT – Tomasz Bieliński
 • Kierownik Sponsoringu - Aleksandra Hnatów
 • Grafika – Tomasz Szatkowski
 • Budowniczowie Tras - Paula Reczek, Piotr Kopera, Karolina Choroś, Remigiusz Rogalewski, Karol Sęk, Tomasz Bieliński, Paweł Ćwidak, Daniel Łazarek, Adam Rolbiecki.
 • Przy pracach organizacyjnych uczestniczy bardzo liczne grono członków i sympatyków SKPT.

Patronat MedialnySponsorzy
Profesjonalne Śpiwory Puchowe
Polecamy imprezy

Darzlub

Z Kompasem

Kaszubksa Włóczęga

Tulacz by ALMANAK

...::: XLI Nocne Marsze na Orientację "Manewry SKPT" - 21/22 marca 2015 :::...
© by SKPT Gdańsk 2015