XIX-sto wieczna dzwonnica parawanowa, dwuarkadowa drewnianej cerkwi pw. Proroka Ilji z 1771 lub 1781 roku i murowanej z 1911 roku (rozebranej w latach 50-tych).