Cerkiew pw. św. Dymitra przebudowana z dawniejszej w roku 1841. Odnawiana w 1965 roku oraz "obecnie". Trójdzielna o wydłużonym prezbiterium zamkniętym trójbocznie z wieżą kwadratową o konstrukcji słupowo-ramowej z nadwieszoną izbicą.