Uwaga Slajdy z Sokotry! Zmiana miejsca! Dzisiejsze spotkanie odbędzie się w Stary budynek wydziału ETI, Audytorium 2. Godzina bez zmian. Zapraszamy!