Bieszczady – Bystre

Wycięte białymi nożyczkami śniegi

wychodzą z pejzażu czarne kopuły cerkwi

 

Zaglądam przez okno

przewrócony stół

krzesło

 

Święci leżą pod stołem

jak na krwawym weselu

leżą od 1945 roku

 

Nieruchomi święci

jak który padł

tak leży

 

Ciało święte

nożami pocięte

 

Wieją włosy

 

Siadłem

piszę węglem

 

Zabity we śnie

serafin

uśmiecha się nadal

 

J. Harasymowicz

 

Cerkiew pw. ?w. Michała Archanioła z 1901 roku zbudowana w narodowym stylu ukraińskim. Znajduje się pod opieką Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Obok dzwonnica-brama murowana, parawanowa z 1939 roku.

Miejsce po cerkwi pw. św. Wielkiego Męczennika Dymitra, drewnianej z 1865 r. Na zdjęciu dzwonnica murowana parawanowa, dwukondygnacyjna. fot. Andrzej Kubik

Cerkiew przeniesiona z Jasienia postawiona na miejscu dawnej w 1974 roku. Obecnie kościół pw. św. Andrzeja Boboli.

Cerkiew pw. Opieki Bogarodzicy z końca XVIII wieku, remontowana wielokrotnie. Konstrukcja trójdzielna z wieżą słupowo-ramową z pseudoizbicą.