Cerkiew ze skansenu w Svidniku.

Cerkiew drewniana pw. św. Mikołaja z 1655 roku. Konstrukcja trójdzielna przykryta ośmiobocznymi zwieńczeniami. Ikonostas z XVIII wieku. Obok cerkwi drewniana dzwonnica.

Cerkiew drewniana pw. św. Michała Archanioła z 1745 roku. Konstrukcja trójdzielna; nawy i prezbiterium pokrywają brogowe zwieńczenia łamane. Nad babińcem wieża osadzona na stropie. Ikonostas z XVIII wieku.

Cerkiew pw. Narodzenia NMP z 1731 roku. W 1968 roku przeniesiona do MBL w Sanoku. Cerkiew typu bojkowskiego. Zainstalowany obecnie ikonostas z XVIII wieku pochodzi z Poździacza.

Unikalna dwonnica o funkcjach obronnych